Hướng dẫn nhanh

Cài đặt in

Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng P1P & P1S để biết thêm thông tin.

Khắc phục sự cố

Vui lòng xem Khắc phục sự cố trên dòng máy P1 để biết thêm thông tin.

Bảo trì

Máy in 3D Bambu Lab là thiết bị cơ điện phức tạp với đầy những cảm biến, thiết bị điện tử, bộ truyền động và các bộ phận cơ khí. 
Vui lòng tham khảo Bảo trì và cách thực hiện để biết thêm những hướng dẫn bảo trì và cách thay thế các linh kiện.

Cập nhật Firmware

Đọc thêm

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/en/p1

Dịch bởi Mai Duy Loc