Trước khi bắt đầu in, bạn cần nạp nhựa cho máy in. Dưới đây là các bước hướng dẫn để nạp nhựa cho máy in 3D của bạn: 

Video hướng dẫn

1. Luồn sợi nhựa vào trong ống PTFE cho đến khi chúng chạm vào bộ đùn.

2. Chọn “Load” trên màn hình.

3. Chờ cho đến khi đầu in gia nhiệt đến 250 ℃; lấy tay đẩy sợi nhựa ở phía sau.

4. Quan sát để chắc rằng đầu in đã có nhựa chảy ra

5. Chọn ‘Done’ để hoàn tất.

6. Hoặc chọn ‘Retry” nếu chưa thấy nhựa chảy ra và lặp lại quá trình trên.

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/loading-filament

Dịch bởi maiduyloc

Góp ý sửa bài