Cảnh báo

Giới thiệu các bộ phần

Phụ kiện

AMS & giải phóng cụm đầu in

Lắp AMS

Lắp giá đỡ cuộn nhựa

Lắp đặt bàn in và màn hình

Ghép nối máy in

In lần đầu

Bambu Studio

Thông số kỹ thuật

Hỗ trợ

Link download: PDF

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/p1s-combo-quick-start-guide

Dịch bởi maiduyloc

Một bình luận “Hướng dẫn nhanh Bambu Lab P1S Combo”

Góp ý sửa bài