Giới thiệu thành phần

Các phụ kiện

Tháo dỡ cụm đầu in

Gắn giá đỡ cuộn nhựa

Tháo chốt cố định bàn in & lắp màn hình

Ghép nối máy in

In thử lần đầu

Bambu Studio

Thông số kỹ thuật

Hỗ trợ

Link download: PDF

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/p1s-quick-start-guide

Dịch bởi Mai Duy Loc

Một bình luận “Hướng dẫn bắt đầu nhanh Bambu Lab P1S”

Góp ý sửa bài