File log của dòng máy P1 chứa gì?

Đối với P1P, tất cả nhật ký máy in sẽ được lưu vào thẻ micro SD và được đặt trong các thư mục “logger”, “recorder” và “corelogger” trong thư mục gốc của thẻ micro SD. Không cần phải lo lắng về việc nhật ký sẽ lấp đầy thẻ micro SD vì tổng kích thước của tất cả các tệp sẽ bị giới hạn ở mức 600-700 MB.

logger folder: 

Nhật ký thiết yếu chứa thông tin về nhiệt độ, hệ thống chuyển động, wifi/máy ảnh/giao tiếp với trạng thái đám mây/máy in, v.v.

recorder folder:  

Nhật ký để xác định các vấn đề như chất lượng in và các điểm dừng bất thường khi in

corelogger folder:

 Nhật ký khôi phục bảng mạch AP (có thể không tồn tại).

Ghi chú: Có thể cắm nguội (Cold-swappable)

Máy in (P1P) có thể đẩy thẻ micro SD ra, giống như chúng ta tháo thẻ micro SD trên máy tính.

Khi bạn cần tháo thẻ micro SD khỏi P1P, vui lòng chọn “eject” trước; nếu không, việc cắm và rút nóng thường xuyên có thể khiến thẻ micro SD bị hỏng.

Tải lên file log thông qua Bambu Handy

Các tệp nhật ký của P1P có thể được tải lên tự động bằng Bambu Handy qua mạng, giống như dòng X1. Tốc độ tải lên phải xấp xỉ 150 kbps khi điều kiện mạng thuận lợi. Khi nhật ký được tải lên, bạn có thể chọn khung thời gian. Nếu cần, bạn có thể chọn khoảng thời gian được chỉ định cho nhật ký để thu hẹp tổng lượng nhật ký được gửi và giảm thời gian tải lên.

Tải lên các file log thông qua ticket trên Bambulab.com

  • Lấy thẻ micro SD ra khỏi máy in, sau đó sử dụng đầu đọc thẻ micro SD để kết nối với máy tính. Tạo một thư mục mới ở một vị trí khác trên PC và sao chép các thư mục logger, recorder và corelogger ở đó từ thẻ micro SD.
  • Tạo một support ticket, mô tả sự cố và tải tệp nhật ký của máy in lên.
  • Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tùy chọn upload printer log files để tải nhật ký lên. Bằng cách này, sau khi mở thư mục nhật ký tương ứng, hãy chọn tất cả các tệp nhật ký rồi bấm mở. Trang web sẽ tự động đóng gói các tập tin nhật ký.
Tự động đóng gói nhật ký của máy in vào thư mục ghi nhật ký

Trang này tập trung nhiều hơn vào vị trí và cách lấy tệp nhật ký P1P. Vui lòng xem hai bài viết sau để biết thêm thông tin về cách tạo Ticket và tải lên tệp nhật ký.

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/en/p1/troubleshooting/how-to-upload-log

Dịch bởi maiduyloc

Góp ý sửa bài