Nếu bạn không muốn cấu hình mạng cho dòng máy in P1 thông qua Bambu Handy, bạn có thể dùng cấu hình mạng cho thẻ nhớ micro SD.

Bước 1: Chuẩn bị file cấu hình

Có 2 cách để chuẩn bị file này:

Cách 1: Tạo file trực tiếp:

Click phải để tạo tài liệu mới và đổi tên file thành “user_wifi.cfg”. Cả tên file và phần mở rộng phải theo đúng định dạng này.

Thêm nội dung sau vào file “user_wifi.cfg”:

ssid:FruitTest08

password:wikitest12

Thay thế “FruitTest08” bằng tên Wifi thực của bạn (SSID), và “wikitest12” bằng mật khẩu wifi của bạn.

Nhấn chọn ở đây để tải về file “user_wifi.cfg”.

Thay thế “FruitTest08” bằng tên Wifi thực của bạn (SSID), và “wikitest12” bằng mật khẩu wifi của bạn.

Bước 2: Chép file cấu hình đã chuẩn bị và thư mục gốc trên thẻ nhớ micro SD, sau đó khởi động lại máy in.

Chép file vào thư mục gốc của thẻ nhớ micro SD. Sau đó lắp thẻ nhớ vào máy in, khởi động lại máy in.

Vui lòng lưu ý rằng cần phải khởi động lại máy in. File cấu hình mạng trên thẻ micro SD chỉ có thể được phát hiện sau khi quá trình khởi động.

Bước 3: Kiểm tra lại kết nối mạng

Chuyển đến giao diện cài đặt mạng của máy in và kiểm tra nếu kết nối mạng đã thành công. Nếu hình ảnh bên dưới được hiển thị, chứng tỏ rằng máy in đã có kết nối mạng với tên mạng là “FruitTest08”.

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/p1-sd-card-network-configuration-guide

Dịch bởi maiduyloc

Một bình luận “Hướng dẫn cấu hình mạng cho thẻ nhớ micro SD trên P1”

Góp ý sửa bài