Cách để nhanh chóng sẵn sàng in trên P1P

Giới thiệu thành phần

Phụ kiện

Tháo gỡ đầu in

Lắp đặt giá đỡ cuộn nhựa & ống PTFE

Tháo chốt bàn in & lắp đặt màn hình

Ghép nối máy in

In thử lần đầu

Bambu Studio

Thông số kỹ thuật

Hỗ trợ

Vui lòng truy cập Bambu Lab Wiki để đọc thêm các hướng dẫn cài đặt và bảo trì.  

https://wiki.bambulab.com/en/home

Link download: PDF

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/quick-start-guide

Dịch bởi Mai Duy Loc

Một bình luận “P1P – Hướng dẫn bắt đầu nhanh”

Góp ý sửa bài