Khi in với Bambu Studio, bạn có thể chuyển các file mẫu đã cắt lớp trực tiếp đến máy in thông qua wifi. Dưới đấy là cách làm: 

  1. Nhập mẫu 3D bạn muốn cắt, sau đó điều chỉnh các cài đặt, click chọn nút Slice
  2. Sau khi mẫu in đã được cắt lớp, click chọn Print. Một cửa sổ sẽ hiện ra để chọn máy in, có thể tùy chọn để tắt hoặc mở calibration.
  3. Sau khi đã sẵn sàng để in, đơn giản click nút Send và chờ sau khi file được gửi đến máy in thì quá trình in sẽ bắt đầu.

Bạn có thể giám sát quá trình in của máy in trong tab Device của phần mềm, ở đó bạn cũng có thể điều khiển một vài tính năng của máy in. 

Đăng nhập vào Bambu Studio bằng tài khoản Bambu Lab của bạn, sau đó chọn “New project” hoặc “Open project”

Tải Bambu Studio: https://bambulab.com/en/download/studio

Cắt lớp mẫu in, lựa chọn máy in và gửi mẫu in đi để in. 

Chúng tôi khuyên nên chọn “bed levelling” (cân bàn) mọi lúc khi bạn in.

Trong quá trình in, bạn có thể giám sát từ xa quá trình in hoặc tạm dừng/ngừng hẳn trong giao diện “Device”.

Màn hình live view chỉ có thể xem khi camera đã được lắp trên máy.

Bạn có thể tham khảo theo các bước trong video. Mặc dù máy in được dùng trong video này là X1, nhưng các thao tác là tương tự cho P1P/P1S:

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/print-from-bambu-studio

Dịch bởi maiduyloc

Một bình luận “In bằng phần mềm Bambu Studio”

Góp ý sửa bài