Để thay nhựa trên Bambu Lab P1, làm theo các bước sau:

Video hướng dẫn

1. Chọn ‘Unload’ trên màn hình. Máy in sẽ bắt đầu gia nhiệt đầu in, sau đó tự động cắt sợi nhựa. 

2. Sau khi hoàn tất bước đầu tiên, bạn cần kéo sợi nhựa đã xả ra bằng tay. Vui lòng dùng tay kéo sợi nhựa ra càng sớm càng tốt theo các mẹo trên APP/ Studio. Nếu nhiệt độ đầu in đang được duy trì và không giảm ở 142℃, có nghĩa là vẫn còn nhựa bên trong bộ đùn, và quá trình xả nhựa vẫn chưa hoàn thành.

3. Chọn ‘Retry’ để lặp lại quá trình nếu bạn vẫn chưa kéo được sợi nhựa ra.

4. Bambu Lab P1P – Nạp nhựa vào giá đỡ cuộn nhựa | Bambu Lab Wiki

Thế là xong! Giờ bạn đã có thể bắt đầu in!

Ở phiên bản firmware hiện tại, 01.02.02.00, Phím “load” / “unload” có thể gây ra sự dịch chuyển lớp in. Vấn đề này sẽ được giải quyết trong các bản cập nhật firmware tiếp theo.

Đối với bản 01.02.02.00, chúng tôi khuyến cáo không dùng tùy chọn “load” / “unload” khi dùng in để đổi nhựa. Bạn có thể dùng nút “feed” và “retract” trên màn hình máy in hoặc trên ứng dụng Handy.

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/replacing-filament

Dịch bởi maiduyloc

Một bình luận “Thay nhựa”

Góp ý sửa bài