Thông tin chung

Bambu Lab P1 kế thừa công nghệ điều khiển chuyển động và động học nổi tiếng của dòng X1 cũng như vô số cảm biến đảm bảo độ tin cậy của nó. Do đó, hầu hết các lời khuyên khắc phục sự cố, bao gồm hệ thống theo dõi sức khỏe (HMS) cho dòng X1, đều áp dụng cho P1. Chúng tôi thực sự khuyên người dùng P1P nên thường xuyên kiểm tra trang này để nhận được các mẹo và thủ thuật khắc phục sự cố có giá trị.

 Troubleshooting Page| X1 series

Máy in

Xử lý sự cố bàn nhiệt không nóng lên trên dòng máy P1

Xử lý sự cố vấn đề giao tiếp dòng máy P1 (!) AP-MC giao tiếp bất thường

Đèn LED dòng máy P1 bất thường

Hướng dẫn khắc phục sự cố ghép nối mạng cho máy in trên dòng máy P1

Bambu Studio & Handy

Khắc phục sự cố WIFI/BT/LIVEVIEW trên P1

Chẩn đoán từ xa

Hướng dẫn tải lên file nhật ký trên dòng P1

Góp ý sửa bài