Tản nhiệt rất quan trọng đối với chất lượng in của máy in FDM, đặc biệt khi model có phần nhô ra (overhang), cầu nối (bridge) hoặc các chi tiết nhỏ, sắc nét (sharp). Sau đây là hình ảnh một số mẫu máy có chất lượng kém khi in rất nhanh nhưng khả năng tản nhiệt không đủ.

Các thiết lập tản nhiệt có sẵn trong trang Fillament. Trang đầy đủ được hiển thị bên dưới.

Các cài đặt này kiểm soát tốc độ quạt làm tản nhiệt và giới hạn tốc độ in của mỗi lớp. Một số cài đặt có thể không dễ hiểu nên chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn ở phần tiếp theo.

Cài đặt các thông số tản nhiệt

Tản nhiệt cho layer cụ thể

Cài đặt đầu tiên là “No cooling for the first x layers” (Không làm mát cho x lớp đầu tiên). Điều này được sử dụng để tắt tất cả các quạt làm mát cho một số lớp nhất định đầu tiên. Ví dụ, máy X1 carbon có một bộ phận quạt làm mát trên bộ đùn và một bộ phận quạt làm mát phụ ở bên trái thùng máy.

Khi “No cooling for the first x layers” là 3, điều này có nghĩa là hai quạt làm mát sẽ tắt khi in 3 lớp đầu tiên. Điều này có thể cải thiện độ bám bàn của mô hình.

Quạt Aux (Auxiliary part cooling fan)

Đây là tốc độ của quạt làm mát bộ phận phụ trợ chạy ở tốc độ cố định trong quá trình in và không thể tự động thay đổi. Đối với máy in không có quạt làm mát bộ phận phụ, cài đặt này sẽ bị bỏ qua.

Quạt tản nhiệt bộ phận (Part cooling fan)

Fan speed

Tốc độ của quạt làm mát bộ phận có thể thay đổi tùy theo thời gian in lớp. Nó được kiểm soát bởi hai ngưỡng tốc độ và hai ngưỡng thời gian lớp.

Tóm lại, khi thời gian in thực tế của lớp nằm giữa ngưỡng thời gian của hai lớp này, tốc độ quạt được tính theo giá trị nội suy của hai ngưỡng tốc độ.

Một ví dụ đã được hiển thị ở dưới. Hai ngưỡng tốc độ quạt là 10% và 80%, ngưỡng thời gian lớp liên quan là 30 giây và 3 giây. Khi thời gian in một lớp không quá 3 giây, tốc độ quạt sẽ đạt 80% và khi thời gian in một lớp đạt 30 giây, tốc độ quạt sẽ giảm xuống 10%. Khi thời gian in một lớp thực tế nằm trong khoảng 3~30 giây, tốc độ quạt được tính dựa trên giá trị nội suy của hai ngưỡng tốc độ, nghĩa là tốc độ quạt sẽ nằm trong khoảng 10%—80%.

Khi đó, tốc độ quạt cuối cùng khi in một lớp được quyết định bởi thời gian in của lớp này theo biểu đồ sau.

Nhưng điều này vẫn chưa xong. Một cài đặt khác cũng ảnh hưởng đến tốc độ Part fan là “Keep fan always on” (luôn bật quạt). Nếu bật cài đặt này, quạt làm mát bộ phận sẽ không bao giờ dừng và sẽ chạy ít nhất ở tốc độ tối thiểu để giảm tần suất chạy và dừng. Tốc độ tối thiểu được xác định trong “Min fan speed threshold” (ngưỡng tốc độ quạt tối thiểu).

Vì vậy, biểu đồ tốc độ quạt có thể chịu ảnh hưởng bằng cách cài đặt “Keep fan always on” (Luôn bật quạt) như bên dưới.

Đối với phần nhô ra (overhang) và phần cầu (bridge), tốc độ quạt không được kiểm soát bởi thời gian in lớp theo biểu đồ nêu trên. Thay vào đó, bạn có thể đặt tốc độ quạt nhanh hơn cho phần nhô ra trên ngưỡng nhô ra. Bambu Studio đã thử nghiệm nhóm tốc độ quạt tốt nhất của nhựa khi in các mức độ nhô ra và cầu nối khác nhau. Thông tin này đã được tích hợp sẵn trong Studio và có thể được bật bằng cách cài đặt Force fan speed for overhangs and bridges (tốc độ quạt cưỡng bức cho phần nhô ra và cầu). Vì vậy, vui lòng bật mặc định nếu không có lý do đặc biệt nào khác để tắt nó.

Khi tốc độ quạt đạt đến ngưỡng tối đa và thời gian lớp vẫn ngắn hơn ngưỡng thời gian lớp tối thiểu, điều đó có nghĩa là làm mát vẫn chưa đủ. Vì vậy, phương pháp tản nhiệt cải tiến cuối cùng là in chậm lại để kéo dài thời gian in một lớp.

Bạn có thể bật “Slowing printing down for better layer cooling” (Làm chậm quá trình in để làm mát lớp tốt hơn) và nó sẽ tự động giảm tốc độ in khi xử lý lại G-code để làm cho thời gian in từng lớp không ngắn hơn ngưỡng thời gian lớp tối thiểu. Tuy nhiên, sau khi tốc độ in giảm xuống “min print speed” (tốc độ in tối thiểu), nếu vẫn vượt quá “minimum layer time threshold” (ngưỡng thời gian lớp tối thiểu) thì máy sẽ không tiếp tục in chậm lại. Nói cách khác, máy in chỉ có thể giảm tốc độ in tối thiểu xuống “min print speed“.

So sánh tốc độ được hiển thị trong hình dưới đây.

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/auto-cooling

Dịch bởi maiduyloc

Góp ý sửa bài