Trang này mô tả cách điều khiển máy in từ xa dùng chế độ mạng WAN và LAN

Bambu Studio hỗ trợ điều khiển và giám sát máy in từ xa hoàn toàn qua mạng (WAN/LAN). Đây là một số tính năng:

Các Tính Năng

In từ xa
Gửi file in đến máy in thông qua mạng

Điều khiển in
Hiển thị tiến độ hoàn thành của lệnh in hiện tại. Bắt đầu, dừng hoặc tạm dừng lệnh in hiện tại của bạn, bạn có toàn quyền kiểm soát bất cứ lúc nào.

Webcam LiveView
Phát webcam LiveView và xem từ xa máy in của bạn đang làm gì

Điều khiển máy in
Nhiệt độ bàn gia nhiệt, nhiệt độ đầu in, tốc độ, tắt/mở quạt, di chuyển cụm đầu in theo các trục XYZ, calibration máy in, cài đặt AMS.

Cập nhật firmware thiết bị
Cập nhật firmware cho máy in và AMS thông qua mạng

2 Chế độ kết nối mạng
Hỗ trợ chế độ Tự động (mạng WAN và LAN) và chế độ chỉ dùng mạng LAN

Chuẩn bị

Cài đặt Network Plugin

Cần có Bambu network plugin cho các tính năng giám sát và điều khiển từ xa trong Bambu Studio. Nếu chúng chưa được cài đặt, Bạn không thể gửi lệnh in qua mạng và trang “Device” sẽ không khả dụng.

Register/Login (Đăng ký/ Đăng nhập)

Trước tiên bạn cần đăng nhập bằng cách click vào nút ‘Login/Register trong trang chủ.

Liên kết máy in

Nếu chưa có máy in nào liên kết với tài khoản của bạn, bạn có thể liên kết máy in được tìm thấy trong cùng mạng LAN.

Chúng ta cũng có thể liên kết thêm các máy in khác với các bước thao tác tương tự.

Nếu chúng ta đã liên kết nhiều hơn 1 máy in, chúng ta có thể chọn máy in khác thông qua danh sách máy in.

Giới thiệu tính năng chính

In từ xa

Sau khi Slice xong, chúng ta có thể gửi file đến máy in để in; trên hộp thoại Print, chúng ta có thể chọn máy muốn in và chúng ta cũng có thể chọn sợi nhựa muốn in trong AMS.

Điều khiển lệnh in

Sau khi quá trình in bắt đầu, chúng ta có thể tìm thấy ‘Printing progress’ của lệnh in hiện tại. Chúng ta có thể Stop (dừng) hoặc chỉ Pause/Resume (tạm dừng/tiếp tục) lệnh in hiện tại của bạn.

Phát webcam LiveView

Cho dù có đang in hay không, chúng ta đều có thể giám sát Máy in từ tab “Camera”.

Điều khiển máy in

Sau khi chọn máy in, chúng ta có thể dùng widget “Control” nằm bên phải của tab “Device” để thực hiện được các điều khiển sau:

 • Di chuyển trục X/Y/Z/E
 • Nhiệt độ bàn in
 • Nhiệt độ đầu in
 • Đèn LED
 • Quạt Aux
 • Quạt Part
 • Các mức tốc độ

Ngoài ra, chúng ta có thể dùng “Print Options” để thiết lập các cài đặt sau khi in:

 • Spaghetti Detection (Phát hiện hiện tượng kéo sợi mì)
 • First Layer Inspection (Kiểm tra lớp đầu tiên)

Và chúng ta cũng có thể click nút “Calibration” để khiến máy in thực hiện các bước cân chỉnh khi máy chưa in.

Chúng ta có thể cài đặt thông tin cho sợi nhựa vào AMS từ widget AMS ở bên phải của tab “Device” khi sợi nhựa không được nhận diện tự động; Chúng ta cũng có thể dùng nút “Load/Unload” để nạp/xả sợi nhựa trong AMS.

Hai chế độ kết nối mạng

Bambu Studio hỗ trợ 2 chế độ kết nối mạng như sau:

 • Chế độ tự động: nó giao tiếp với máy in qua internet và mạng cục bộ tương ứng. Tệp in sẽ được chuyển đến máy chủ đám mây để tải xuống máy in từ xa. Và nó còn giúp hỗ trợ in lại từ danh sách lịch sử in trong Bambu Handy. Tất cả thông tin và tệp chỉ hiển thị với người dùng đã gửi tác vụ in. Theo mặc định, các tập tin in sẽ tự động bị xóa sau 90 ngày kể từ lần in đầu tiên. Người dùng có thể xóa từng tệp in khỏi đám mây từ menu Print history của Ứng dụng Bambu Handy hoặc tự động xóa tất cả các tệp in mới bằng cách bật tùy chọn “Incognito Printing (In ẩn danh)” trong cài đặt Ứng dụng.
 • Chế độ LAN: nó giao tiếp với máy in qua mạng cục bộ. Không có thông tin in và tập tin nào sẽ được chuyển đến máy chủ đám mây ở chế độ này. Nó an toàn cho những trường hợp nội dung in cần được giữ bí mật cao. (Vui lòng đọc thêm về chế độ in này tại: Cách mở chế độ in qua mạng LAN trên các máy in dòng X1 / P1)

Máy in được set ở chế độ Tự động (Auto mode) theo mặc định, chúng ta có thể bật tùy chọn “LAN Only (Chỉ mạng LAN)” trên Máy in từ “Network settings (Cài đặt mạng)”

The printer is under Auto mode by default, we can turn on the “LAN Only” option on the Printer from the “Network settings”

và sau đó liên kết Máy in bằng cách nhập “Access Code (Mã truy cập)” trên Studio.

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/remote-control

Dịch bởi maiduyloc

Một bình luận “Điều Khiển Từ Xa và Giám Sát”

Góp ý sửa bài