Trước khi giới thiệu cách tạo preset của riêng bạn, chúng tôi cần giải thích preset của hệ thống là gì.

Preset hệ thống

Các preset của hệ thống là các cài đặt trước được tích hợp sẵn do Bambu Studio cung cấp cho các máy in được hỗ trợ. Khi một máy in được chọn, một gói cấu hình sẽ được nhập với các cài đặt trước về quy trình, nhựa và máy in cho máy in đó.

Các preset của hệ thống không thể sửa đổi trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể tạo bản sao của preset của hệ thống, sửa đổi bất kỳ cài đặt nào bạn muốn và lưu kết quả làm preset người dùng.

Ghi chú:
Preset cho các tham số process sẽ thay đổi khi bạn chọn các kích cỡ đầu in khác nhau cho máy in của mình. Ví dụ: khi bạn chọn “Bambu Lab X1 Carbon 0.4 nozzle”, bạn sẽ thấy các thông số process như thế này:
x1c-0.4-parameter.png

Khi bạn chuyển sang “Bambu Lab X1 Carbon 0.2 nozzle”, bạn sẽ thấy các thông số process như này:
x1c-0.2-parameter.png

Preset người dùng

Mặc dù công cụ sửa đổi hệ thống là đủ trong hầu hết các bản in nhưng bạn cũng có thể tạo user preset để tối ưu hóa các loại mô hình thường dùng nhất. Ví dụ: nếu hầu hết mô hình của bạn có yêu cầu nghiêm ngặt về độ bền, bạn có thể tạo giá trị đặt trước để tăng số lượng wall, infill và các shell layer, đồng thời chọn kiểu honeycomb. Một ví dụ điển hình khác là tạo các fillament preset mới cho các nhựa của bên thứ 3.

Để tạo user preset, trước tiên bạn có thể chọn preset của hệ thống làm cơ sở. Sau khi sửa đổi các thông số cho phù hợp,  vui lòng nhấp vào biểu tượng “Save”, đặt tên cho preset mới và chọn loại “User preset” trong hộp thoại bật lên. LƯU Ý: Người dùng mới không nên thay đổi các thông số một cách ngẫu nhiên. Bạn có thể tạo các user preset cho máy in, nhựa và quy trình như được lưu bên dưới:

Printer User Preset:
printer_user_preset.png

Filament User Preset:
filament_user_preset.png

Process User Preset:
process_user_preset.png

User preset mới tạo sẽ (Vui lòng bật các tính năng Presets trong Preferences) được tải lên Bambu Cloud và nó thuộc về tài khoản hiện đang đăng nhập.
preference_preset.png

Ngoài ra, dữ liệu user preset có thể tự động tải về từ Bambu Cloud mỗi khi bạn đăng nhập vào Bambu Studio.

Project preset

Bạn cũng có thể lưu các tham số đã sửa đổi làm preset của dự án. Preset của dự án chỉ được lưu trong tệp dự án hiện tại (.3mf). Preset của dự án chỉ hiển thị khi dự án này được tải trong Bambu Studio và sẽ biến mất sau khi tải dự án khác. Không giống như user preset, nó không liên quan gì đến bất kỳ tài khoản người dùng nào và sẽ không được tải lên Bambu Cloud.

Xuất & Nhập Preset

Nếu bạn muốn chia sẻ cài đặt với người khác hoặc tạo bản sao lưu cài đặt tùy chỉnh của mình, bạn có thể xuất preset đã chọn sang thư mục cục bộ.

Xuất Preset

Bambu Studio cho phép xuất user preset. Ảnh gif bên dưới hướng dẫn cách xuất tệp user preset.

Nhập Preset

Bambu Studio cho phép thêm vào các user preset. Hình bên dưới hướng dẫn cách import file user preset.

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/preset

Dịch bởi maiduyloc

Góp ý sửa bài