Seam preset và seam painting

Giới thiệu

Seam là một loại khoảng cách giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc của mỗi lớp in (trừ khi bạn bật chế độ Spiral Vase Mode, tham khảo Spiral Vase | Bambu Lab Wiki). Nó để lại các đường nối dọc trên bề mặt mô hình, điều này không thể tránh khỏi khi in 3D FDM. Các đường nối có thể được giấu kỹ trên các bề mặt không đều, chẳng hạn như các bề mặt có đỉnh lõm và lồi. Mặt khác, một số mẫu có bề mặt hình tròn (chẳng hạn như hình trụ) sẽ không thể che giấu được các đường nối, điều này sẽ rất rõ ràng.

Hình.1 – Seams trên bề mặt của hình trụ tròn

Như hiển thị ở Hình.2-1, các điểm trắng là đường seam của lớp 53.

Hình.2-1 

Các tùy chọn seam tự động

Để có chất lượng in tốt hơn, vị trí đường seam có thể được đặt trong preset của quy trình. Có bốn loại vị trí đường seam để lựa chọn: Nearest, Aligned, Back và Random.

Hình.3

Nearest

“Nearest” (gần nhất) trước tiên sẽ tìm tất cả các vị trí có thể có theo mức độ ưu tiên sau: đỉnh lõm không nhô ra > đỉnh lồi không nhô ra > đỉnh không nhô ra > đỉnh nhô ra.

Tức là sẽ ưu tiên chọn các đỉnh lõm hoặc lồi không nhô ra để vị trí đường seam được giấu tốt hơn. Nếu mô hình của bạn có các góc nhọn thì điều này sẽ làm cho đường nối trở nên vô hình một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu lớp hiện tại không có sẵn một trong hai đỉnh này, nó sẽ chọn trong số các đỉnh không nhô ra khác sao cho nó gần cuối đường dẫn in trước đó nhất. Do đó, tùy chọn này tối ưu hóa đường di chuyển để giảm thiểu tác động của việc xâu chuỗi nhựa (stringing).

Hình.4 Nearest

Aligned

Logic đặt đường seam giống như “Nearest” để tìm các vị trí, nhưng nó sẽ chọn điểm gần nhất với điểm bắt đầu của lớp trước. Điều này sẽ đảm bảo đường seam hầu như được căn chỉnh trên toàn bộ vật thể.

Hình.5 Aligned

Back

Đường seam sẽ được đặt phía sau mô hình. Nếu bạn muốn có được bề mặt nhẵn ở phía trước, chẳng hạn như mặt nạ Iron Man, thì đó sẽ là một lựa chọn tốt.

Hình.6 Back

Random

Random seam sẽ chọn một vị trí khác nhau trên mỗi lớp để đặt các đường nối, khiến các đường seam trông kém đồng đều và kém rõ ràng hơn so với việc “Aligned” hoặc “Back”. Nhưng nó sẽ gây ra một số hiệu ứng “Zits” (mụn) trên bề mặt mô hình.

Hình.7 Random

Vẽ đường seam thủ công

Đôi khi vị trí đường may tự động có thể không lý tưởng, bạn có thể tùy chỉnh vị trí đường seam bằng phương pháp vẽ thủ công. Chức năng vẽ đường seam có thể được kích hoạt ở đây:

Các thao tác cụ thể được mô tả trong GIF sau:

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/Seam

Dịch bởi maiduyloc

Góp ý sửa bài