In từ Bambu Studio

Khi in bằng Bambu Studio, bạn có thể gửi các tệp đã Slice trực tiếp đến máy in qua Wi-Fi. Đây là cách thực hiện: 

  1. Nhập mô hình 3D bạn muốn cắt và sau khi điều chỉnh cài đặt, hãy nhấp vào   nút Slice
  2. Sau khi mô hình đã được cắt lát, nhấp vào  nút Print  . Một cửa sổ sẽ hiển thị nơi bạn có thể chọn máy in và có thể bật hoặc tắt các tùy chọn hiệu chỉnh.
  3. Khi đã sẵn sàng in, chỉ cần nhấp vào nút Sent  và tệp sẽ được gửi đến máy in. Quá trình in sẽ bắt đầu.

Ghi chú: 

  1. Tệp in sẽ chỉ được truyền trực tiếp tới máy in khi Studio có thể tìm thấy máy in trong mạng LAN và thẻ SD có trong máy in. Nếu không, nó sẽ được chuyển lên Cloud và sau đó gửi tới máy in (khi chế độ mạng LAN của máy in không được bật).
  2. Ngay cả khi một tập tin in có thể được truyền trực tiếp đến máy in, nó vẫn cần được chuyển lên đám mây để hỗ trợ tính năng lịch sử in trong Bambu Handy (khi chế độ mạng LAN của máy in không được bật). Theo mặc định, tệp trên Cloud sẽ bị xóa sau 90 ngày. Nó sẽ bị xóa sau 72 giờ nếu người dùng xóa lịch sử in tương ứng hoặc bật chế độ in ẩn danh trong Bambu Handy.
  3. Nếu bạn không muốn chuyển tập tin in sang cloud, vui lòng bật chế độ mạng LAN của máy in hoặc sao chép tập tin in sang thẻ SD để in.

Bạn có thể theo dõi quá trình in trong tab Device của Bambu Studio, tại đây bạn cũng có thể kiểm soát một số tính năng của máy in. 

Để làm cho mọi việc dễ dàng hơn, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một video cho việc này: 

Watch video on bilibili.

Further reading: Bambu Studio quick start and Introduction to Bambu Studio

Nguồn: https://wiki.bambulab.com/x1/manual/print-from-bambu-studio
Bản dịch bởi HieunmFdm8

Góp ý sửa bài