Chào mừng đến với Bambu Lab Wiki Tiếng Việt!

Wiki của nhóm Bambu Lab Users – Viet Nam. Nguồn từ: https://wiki.bambulab.com/

Website đang trong thời gian phát triển nội dung. Các bài viết và đường dẫn đang được dịch,

 

Nội dung Wiki

Bạn có thể tìm kiếm thông tin về Bambu Lab tại đây, bao gồm:

Khắc phục sự cố

Bảo trì

Thuật ngữ

Đây là các bảng chú giải thuật ngữ và từ viết tắt phổ biến được sử dụng trong cộng đồng Bambu Lab.

Đóng góp

Trang web được hỗ trợ từ các thành viên nhóm Bambu Lab Users – Viet Nam
Founder: Hieu Nguyen, Trần Minh, Hoàng Quang Nhật.
Website Developer: Nam Digital
Trân trọng cảm ơn các thành viên nhóm content:
Vũ Duy Cường, Hoàng Dũng, Tran Trung Hieu, Nguyễn Lưu Bảo An, Nabari, Mai Duy Loc
Đã hỗ trợ xây dựng website này.